Nawigacja

Centrum Informacji Multimedialnej

.

Od września 2005 roku w naszej szkole działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Projekt ten jest wdrażany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Otrzymaliśmy 4 nowoczesne stanowiska komputerowe dla czytelników, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie multimedialne. Sprzęt ten został zainstalowany w nowym pomieszczeniu - czytelni. Do dyspozycji użytkowników jest system operacyjny Microsoft Windows XP Prof. oraz zintegrowany pakiet biurowy Microsoft Office Pro 2003. Dysponujemy również różnymi pakietami multimedialnymi, filmami i programami edukacyjnymi.

 

Opiekun ICIM – mgr Jolanta Kania – dyplomowany nauczyciel bibliotekarz.

 

REGULAMIN  CZYTELNI  INTERNETOWEJ  w  SP 2  w  Lubaczowie  /Wyciąg/

1.   Godziny otwarcia Czytelni są zgodne z harmonogramem pracy nauczyciela.

2.   Korzystający z Internetu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem  Czytelni Internetowej  każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin.

3.   W Czytelni obowiązuje cisza.

4.   Do Czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.

5.   Do Czytelni nie wolno wnosić i spożywać artykułów spożywczych.

6. Z Czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice w ramach pedagogizacji.

7.   Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

8.   Internet służy jedynie do celów edukacyjnych.

9.   Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi – bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych     w Internecie.

10. Nie wolno wykorzystywać komputera do prowadzenie prywatnej korespondencji (e-mail) lub gier

      i zabaw.

11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

12. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

13. Nie należy używać dyskietek, płyt CD i oprogramowania pochodzących z nieznanych źródeł.

14. Nie wolno używać własnych nośników danych bez pozwolenia.

15. Czas poszukiwań internetowych wynosi do 1 godz.

16. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

17. W Czytelni można korzystać z urządzenia wielofunkcyjnego w celach naukowych. Należy przynieść własny papier. Urządzenie wielofunkcyjne obsługuje nauczyciel bibliotekarz.

18. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do odsunięcia ucznia nieprzestrzegającego zasad regulaminu Czytelni od korzystania z Internetu.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów
  • +48 16 632 94 25