Nawigacja

LOWE

 

 

                        

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie od 1 lipca uczestniczy jako Partner w realizacji projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”  - „Lubaczowskie LOWE” . Oznacza to, że wykorzystując doświadczenie Szkoły w zakresie edukacji, utworzy się w niej Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Od października 2017 roku do końca czerwca 2018 roku zostaną tu zorganizowane bezpłatne zajęcia dla dorosłych – przede wszystkim dla rodziców, ale szkoleniami również objęte będą:

• osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;

• osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku);

• osoby dorosłe związane z rolnictwem;

• osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;

• osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

• osoby dorosłe w wieku 45+.

Tematyka szkoleń będzie wynikała z szerokiej diagnozy, która zostanie przeprowadzona na początku września. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Szkoły i profilu FB. Więcej informacji można będzie uzyskać również w sekretariacie Szkoły.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.  Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

 

Harmonogram zajęć LOWE Lubaczów – II semestr

                        (do końca maja 2018)

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin

 

Miejsce

 

1

Język angielski dla zaawansowanych

Środa

16.30-18.30

 

SP 2 Lubaczów

 

 

2

Język angielski dla początkujących

Środa

16.30 -18.30

SP 2 Lubaczów

 

 

3

Nauka pływania z edukacją zdrowotną

Wtorek, czwartek

17-18  I gr.

18-19  II gr.

Pływalnia w Horyńcu - Zdroju

 

 

 

4

Zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i obywatelskie - Klub samoobrony i trening pewności siebie

Wtorek 19.00 – 19.45

Piątek 19.00 – 19.45

SP 2 Lubaczów

 

 

5

Język niemiecki dla początkujących

Piątek

17.00-19.00

SP 2 Lubaczów

 

 

6

Zajęcia rozwijające ekspresję kulturalną (zajęcia plastyczno – techniczne)

 

Czwartek 16.00 – 18.00

 

SP 2 Lubaczów

 

7

Zajęcia rozwijające ekspresję kulturalną (zajęcia muzyczne)

 

Środa 18.00 – 18.45

Piątek 18.00 – 18.45

MDK Lubaczów

8

Zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu języka ojczystego i ekspresji kulturalnej (grupa samokształceniowa)

 

Doraźnie, zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych + jedna sobota w miesiącu

SP2 Lubaczów,

MBP Lubaczów,

PSM Lubaczów

  

9

Zajęcia indywidualne z zakresu kompetencji osobistych – inicjatywność i przedsiębiorczość

 

Doraźnie, po umówieniu z kursantem

SP2 Lubaczów

10

Zajęcia indywidualne z zakresu kompetencji osobistych – interpersonalne i międzykulturowe

 

Doraźnie, po umówieniu z kursantem

SP2 Lubaczów

11

Zajęcia indywidualne „Pogotowie komputerowe” – zajęcia podnoszące umiejętności z zakresu informatyki

 

Doraźnie, po umówieniu z kursantem

SP2 Lubaczów

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów
  • +48 16 632 94 25