• LOWE

    •  

      

                             

     Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie od 1 lipca uczestniczy jako Partner w realizacji projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”  - „Lubaczowskie LOWE” . Oznacza to, że wykorzystując doświadczenie Szkoły w zakresie edukacji, utworzy się w niej Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Od października 2017 roku do końca czerwca 2018 roku zostaną tu zorganizowane bezpłatne zajęcia dla dorosłych – przede wszystkim dla rodziców, ale szkoleniami również objęte będą:

     • osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;

     • osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku);

     • osoby dorosłe związane z rolnictwem;

     • osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;

     • osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

     • osoby dorosłe w wieku 45+.

     Tematyka szkoleń będzie wynikała z szerokiej diagnozy, która zostanie przeprowadzona na początku września. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Szkoły i profilu FB. Więcej informacji można będzie uzyskać również w sekretariacie Szkoły.

     Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.  Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

      

     Harmonogram zajęć LOWE Lubaczów – II semestr

                             (do końca maja 2018)

     Lp.

     Nazwa szkolenia

     Termin

      

     Miejsce

      

     1

     Język angielski dla zaawansowanych

     Środa

     16.30-18.30

      

     SP 2 Lubaczów

      

      

     2

     Język angielski dla początkujących

     Środa

     16.30 -18.30

     SP 2 Lubaczów

      

      

     3

     Nauka pływania z edukacją zdrowotną

     Wtorek, czwartek

     17-18  I gr.

     18-19  II gr.

     Pływalnia w Horyńcu - Zdroju

      

      

      

     4

     Zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i obywatelskie - Klub samoobrony i trening pewności siebie

     Wtorek 19.00 – 19.45

     Piątek 19.00 – 19.45

     SP 2 Lubaczów

      

      

     5

     Język niemiecki dla początkujących

     Piątek

     17.00-19.00

     SP 2 Lubaczów

      

      

     6

     Zajęcia rozwijające ekspresję kulturalną (zajęcia plastyczno – techniczne)

      

     Czwartek 16.00 – 18.00

      

     SP 2 Lubaczów

      

     7

     Zajęcia rozwijające ekspresję kulturalną (zajęcia muzyczne)

      

     Środa 18.00 – 18.45

     Piątek 18.00 – 18.45

     MDK Lubaczów

     8

     Zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu języka ojczystego i ekspresji kulturalnej (grupa samokształceniowa)

      

     Doraźnie, zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych + jedna sobota w miesiącu

     SP2 Lubaczów,

     MBP Lubaczów,

     PSM Lubaczów

       

     9

     Zajęcia indywidualne z zakresu kompetencji osobistych – inicjatywność i przedsiębiorczość

      

     Doraźnie, po umówieniu z kursantem

     SP2 Lubaczów

     10

     Zajęcia indywidualne z zakresu kompetencji osobistych – interpersonalne i międzykulturowe

      

     Doraźnie, po umówieniu z kursantem

     SP2 Lubaczów

     11

     Zajęcia indywidualne „Pogotowie komputerowe” – zajęcia podnoszące umiejętności z zakresu informatyki

      

     Doraźnie, po umówieniu z kursantem

     SP2 Lubaczów

      

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • sekretariat@sp2.lubaczow.pl
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland