•  

    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie od 1 lipca uczestniczy jako Partner w realizacji projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”  - „Lubaczowskie LOWE” . Oznacza to, że wykorzystując doświadczenie Szkoły w zakresie edukacji, utworzy się w niej Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji.
    Od października 2017 roku do końca czerwca 2018 roku zostaną tu zorganizowane bezpłatne zajęcia dla dorosłych – przede wszystkim dla rodziców, ale szkoleniami również objęte będą:

    • osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;

    • osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku);

    • osoby dorosłe związane z rolnictwem;

    • osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;

    • osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

    • osoby dorosłe w wieku 45+.

    Tematyka szkoleń będzie wynikała z szerokiej diagnozy, która zostanie przeprowadzona na początku września. Zachęcamy
    do śledzenia informacji na stronie Szkoły i profilu FB. Więcej informacji można będzie uzyskać również
    w sekretariacie Szkoły.

    Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.  Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

     

    Harmonogram zajęć LOWE Lubaczów – II semestr

    (do końca maja 2018)

     

    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie od 1 lipca uczestniczy jako Partner
    w realizacji projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”  - „Lubaczowskie LOWE” . Oznacza to, że wykorzystując doświadczenie Szkoły w zakresie edukacji, utworzy się w niej Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Od października 2017 roku do końca czerwca 2018 roku zostaną tu zorganizowane bezpłatne zajęcia dla dorosłych – przede wszystkim dla rodziców, ale szkoleniami również objęte będą:

    • osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;

    • osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku);

    • osoby dorosłe związane z rolnictwem;

    • osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;

    • osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

    • osoby dorosłe w wieku 45+.

    Tematyka szkoleń będzie wynikała z szerokiej diagnozy, która zostanie przeprowadzona na początku września. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Szkoły i profilu FB. Więcej informacji można będzie uzyskać również
    w sekretariacie Szkoły.

    Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.  Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

     

    Harmonogram zajęć LOWE Lubaczów – II semestr

    (do końca maja 2018)

    Lp.

    Nazwa szkolenia

    Termin

    Miejsce

    1

    Język angielski dla zaawansowanych

    Środa

    16.30-18.30

    SP 2 Lubaczów

     

    2

    Język angielski dla początkujących

    Środa

    16.30 -18.30

    SP 2 Lubaczów

     

    3

    Nauka pływania z edukacją zdrowotną

    Wtorek, czwartek

    17-18  I gr.

    18-19  II gr.

    Pływalnia w Horyńcu - Zdroju

     

     

    4

    Zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i obywatelskie - Klub samoobrony i trening pewności siebie

    Wtorek 19.00 – 19.45

    Piątek 19.00 – 19.45

    SP 2 Lubaczów

     

    5

    Język niemiecki dla początkujących

    Piątek

    17.00-19.00

    SP 2 Lubaczów

     

    6

    Zajęcia rozwijające ekspresję kulturalną (zajęcia plastyczno – techniczne)

    Czwartek 16.00 – 18.00

    SP 2 Lubaczów

    7

    Zajęcia rozwijające ekspresję kulturalną (zajęcia muzyczne)

    Środa 18.00 – 18.45

    Piątek 18.00 – 18.45

    MDK Lubaczów

    8

    Zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu języka ojczystego i ekspresji kulturalnej (grupa samokształceniowa)

    Doraźnie, zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych + jedna sobota w miesiącu

    SP2 Lubaczów,

    MBP Lubaczów,

    PSM Lubaczów

    9

    Zajęcia indywidualne z zakresu kompetencji osobistych – inicjatywność i przedsiębiorczość

    Doraźnie, po umówieniu z kursantem

    SP2 Lubaczów

    10

    Zajęcia indywidualne z zakresu kompetencji osobistych – interpersonalne i międzykulturowe

    Doraźnie, po umówieniu z kursantem

    SP2 Lubaczów

    11

    Zajęcia indywidualne „Pogotowie komputerowe” – zajęcia podnoszące umiejętności z zakresu informatyki

    Doraźnie, po umówieniu z kursantem

    SP2 Lubaczów

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland