• Nowy sztandar szkoły ufundowany został przez Rodziców w 65-tą rocznicę powstania szkoły oraz 50-tą rocznicę oddania do użytku nowego budynku szkolnego. Uroczyste poświęcenie sztandaru odbyło się w dniu 9 grudnia 2011r. podczas uroczystości z okazji Święta Szkoły. Aktu poświęcenia dokonał ks. Dziekan Andrzej Stopyra.

    Opis sztandaru

    Kwadratowy płat sztandaru ma barwy narodowe, krawędzie obszyte są złotymi frędzlami.

    Prawa, główna strona sztandaru, pełniąca funkcję awersu jest koloru czerwonego. W centralnej jej części umieszczony jest herb Lubaczowa -  na tarczy gotyckiej w polu czerwonym majuskulna, złota litera „L”, symbolizująca nazwę miasta.

    W otoku  złotymi nićmi wyhaftowano nazwę placówki:

    „Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie”.

    Lewa, zaszczytna strona sztandaru, pełniąca funkcję rewersu, nawiązuje do historycznego sztandaru Obrońców Lubaczowa. Na białym tle, w centralnej części widnieje kaganek oświaty, symbol wiedzy i mądrości oraz inskrypcje trzech znaków: krzyża, kotwicy i płonącego serca.

    Krzyż – znak WIARY -  ponad tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej narodu polskiego; wpisany jest w dzieje naszego miasta od początku jego istnienia; 

    Kotwica – znak NADZIEI – towarzyszący od wieków wszystkim walczącym o wolność i niepodległość Polski;

    Płonące serce – symbol MIŁOŚCI.  Misją naszej szkoły od początku jej istnienia jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu miłości i przywiązania do Ojczyzny oraz służby Społeczeństwu.

    górnym lewym rogu wyhaftowana została korona Matki Bożej Lubaczowskiej, jako nawiązanie do wizerunku Maryi, znajdującego się na sztandarze Obrońców Lubaczowa.

    Mając na uwadze troskę Ojca Świętego o wychowanie młodego pokolenia, w dolnej części sztandaru, w półkolu, wyhaftowane zostały złotą nicią Jego słowa skierowane do młodzieży polskiej:

    „Wy jesteście przyszłością narodu”.

    Słowa te również wpisują się w pragnienia tych, którzy swoją młodość złożyli w ofierze  o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i stanowią niejako ich testament dla następnych pokoleń.

     

    Grot drzewca wieńczy srebrnego koloru orzeł w koronie. Poniżej na drzewcu przybito gwóźdź z nazwą fundatora sztandaru oraz datą jego poświęcenia: Rodzice, 09.12.2011r.

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland