• Samorząd Uczniowski

   05.10.2023 12:07


   Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

   Michał Kopciuch - przewodniczący
   Oliwia Ulicka - zastępca
   Antonina Kulpa - sekretarz
   Daria Ozimek - skarbnik

   Opiekunami SU są:
   Pani Zofia Czerniak
   Pan Tomasz Strycharz    


    

    


    

   Cele, jakie stawia przed sobą Samorząd Uczniowski w roku szkolnym

    

   1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

   2. Aktywne uczestniczenie w życiu szkoły.

   3. Współpraca z dyrekcją szkoły i nauczycielami.

   4. Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym oraz Domem Pomocy Społecznej „Caritas” w Lubaczowie.

   5. Organizowanie konkursów szkolnych.

   6. Organizowanie apeli  i uroczystości okolicznościowych.

   7. Uczestnictwo w akcjach niesienia pomocy poszkodowanym i potrzebującym.

   8. Pamięć o seniorach i byłych pracownikach szkoły – zapraszanie na uroczystości szkolne.

   9. Opieka nad mogiłą Obrońców Lubaczowa.

   10. Aktualizacja gazetki ściennej.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    • +48 16 632 94 25
    • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland