• Rekrutacja - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

     • Miło nam poinformować, że nasza szkoła pozyskała grant na realizację projektu "Co ma piernik do wiatraka czyli Młodzieżowe Forum Aktywności" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów. W ramach działań nawiązaliśmy współpracę ze szkołą holenderską Lucas Van Leyden School w Leiden. Nasza współpraca będzie polegała na regularnych spotkaniach w sieci z dziećmi z partnerskiej szkoły, a także wizycie 20 naszych uczniów w Leiden w lutym przyszłego roku.

      Rekrutacja w klasach VII rozpoczęta.W sekretariacie szkoły znajduje się karta zgłoszenia

      Z A P R A S Z A M Y

     • Próbna ewakuacja

     •                     W dniu 22 września 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie została przeprowadzona próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

                       Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Zgromadzili się na boisku przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

                      Na miejsce przybył zastęp Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwał  st. kpt. mgr inż. Wojciech Wus.

      Wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    • sekretariat@sp2.lubaczow.pl
    • +48 16 632 94 25
    • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland