• Ważne informacje!

     • Szanowni Państwo,

      od poniedziałku 26 października klasy IV - VIII przechodzą na zdalny tryb nauczania. Będzie on opierał się na lekcjach online prowadzonych poprzez platformę Microsoft Teams oraz zajęciach uzupełniających, opartych na rozwiązywaniu zadań, pracy własnej na podstawie materiałów wysłanych przez nauczyciela przez dziennik elektroniczny. Na początku najbliższego tygodnia każda klasa otrzyma harmonogram zajęć, w którym zaznaczone będą lekcje zdalne i lekcje z pracą samodzielną, harmonogram zajęć zdalnych będzie również widoczny na platformie Teams.

      W poniedziałek zostanie również podany do wiadomości Regulamin pracy zdalnej, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące realizacji zajęć, źródeł i materiałów dla uczniów, tygodniowego zakresu treści nauczania z przedmiotu, uczestnictwa w zajęciach, sposobu weryfikowania obecności, usprawiedliwiania nieobecności, a także monitorowania postępów uczniów.

      Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy dzieci posiadają loginy i hasła do Teams oraz dziennika elektronicznego - jest to podstawa naszej współpracy i dobrej komunikacji. Nauczyciele informatyki w mijającym tygodniu takie dane dzieciom przekazywali, jednak  jeśli wystąpi jakikolwiek problem z logowaniem do którejś z platform, prosimy o jak najszybszy kontakt z sekretariatem szkoły lub dyrektorem - login i hasło dla rodzica podajemy tylko rodzicowi, może być to jednak telefonicznie. Dane do logowania dla ucznia możemy przekazać każdą akceptowaną przez Państwa drogą.

      Przypominamy, że nauczanie klas młodszych I - III odbywać się będzie bez zmian, działać będzie również świetlica szkolna i stołówka. Prosimy jednak wciąż o nieposyłanie dzieci z objawami chorób górnych dróg oddechowych do szkoły, dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu społecznego. Rodziców prosimy o nieprzekraczanie strefy dostępnej tylko dla ucznia.

      Uczniowie klas uczących się zdalnie nie mogą korzystać ze stołówki szkolnej. W sprawie decyzji co do dalszego korzystania z obiadów prosimy o kontakt z intendentką szkoły.

      Wkrótce przekażemy kolejne informacje, prosimy o regularne sprawdzanie dziennika elektronicznego, strony internetowej i mediów społecznościowych.

      Bardzo dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji.

       

      Dyrekcja Szkoły

     • Moda na odblaski

     • W miesiącu październiku 2020 r. został zorganizowany szkolny konkurs plastyczno – techniczny dla kl. I – III pt. „Moda na odblaski”. Celem konkursu było promowanie zasad ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drogach oraz wyzwolenie wyobraźni i kreatywnego działania poprzez zaprojektowanie i wykonanie elementu odblaskowego.

       

      Wyniki konkursu:

      w kategorii klas pierwszych:

      I m-ce – Hania (I c)

      II m-ce – Martyna (I c)

      III m-ce – Ala (I b)

       

      w kategorii klas drugich:

      I m-ce – Julia (II a)

      II m-ce – Ola (II b)

      III m-ce – Dawid (II b)

       

      w kategorii klas trzecich:

      I m-ce – Lena (III c)

      II m-ce – Natalia (III c)

      III m-ce – Julia, Milena (III b)

       

               Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział
      w konkursie i zachęcamy do udziału w następnych.

      org. Jolanta Kulczycka – Cozac

      Lucyna Kruk

       

     • Sukces naszych uczennic w konkursie "Bezpieczne wakacje"

     • Co roku organizowany jest konkurs plastyczny "Bezpieczne Wakacje". Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

      Komisja konkursowa doceniła prace uczennic naszej szkoły.

      I miejsce – Róża Sobolewska z kl. 1b

      III miejsce – Karolina Pacuła z kl. 6b

      Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim!

     • Światełko dla tych co odeszli...

     •  

       

      Dnia 28.10.2020 r. w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych udaliśmy się na cmentarz komunalny i zapaliliśmy znicze na mogile patrona szkoły -  Obrońców Lubaczowa i grobach żołnierskich Odmówiliśmy modlitwę za bohaterów, prosząc dla nich o spokój i radość życia wiecznego.

      Jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów, aby w najbliższych dniach zgodnie
      ze zwyczajem i tradycją zapalili znicze nie tylko na grobach swoich najbliższych, ale również na tych opuszczonych oraz na mogiłach żołnierskich. Okażmy szacunek tym, którzy odeszli, pamiętajmy o właściwym i godnym zachowaniu się na cmentarzach.

       

      przew. SU kl. I – III : Emilka Pacuła

      opiekun SU kl. I – III: A. Dacewicz – Huk

       

     • XX Dzień Papieski

     • W miesiącu październiku 2020 r. został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny dla ucz. kl. I – VIII  z okazji XX Dnia Papieskiego.

      Uczniowie wykonywali prace w dwóch kategoriach:

      1). kl. I – III „Papież w oczach dziecka” (praca indywidualna);

      2). kl. IV – VIII  „Totus Tuus” (praca grupowa).

      Celem konkursu było pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu
      i działalności Papieża – Polaka; wskazywanie ponadczasowych, uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jana Pawła II; rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów; prezentacja i popularyzacja wytworów ich pracy.

      Wyniki:

      1). w kategorii kl. I – III:

      I m-ce – Emilka (I b),  Ola (II b), Lena (III c)

      II m-ce – Asia (I c), Wiktoria (II a), Basia (III a)

      III m-ce – Karolina (I b), Kacper (II c), Julia (III b)

       

      2). w kategorii kl. IV – VIII:

      I m-ce – Paulina Gwóźdź (V a)

               Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział
      w konkursie i zachęcamy do udziału w następnych.

      org. Aleksandra Dacewicz – Huk

      Anna Rutkowska

       

     • Pasowanie na ucznia

     • 16 października 2020r.

      w naszej szkole miała miejsce uroczystość Pasowanie na ucznia. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.

      Uczniowie klasy 1a, 1b, 1c i uczeń klasy integracyjnej przy SP2 złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pan dyrektor dokonał

      pasowania na ucznia.

      Uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.

      Pan dyrektor i przewodnicząca Rady Rodziców złożyli uczniom życzenia. Po Pasowaniu uczniowie już w klasach otrzymali pamiątkowe dyplomy, Niezbędnik ucznia i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

      Życzenia od całej szkolnej połeczności :

      Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał Wam wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

     • Najlepsze życzenia!

     • Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracyjnym i obsługowym Szkoły składamy jeszcze raz najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

      W Dniu Edukacji Narodowej zazwyczaj spotykamy się z emerytowanymi nauczycielami naszej Szkoły - w tym roku jest to niemożliwe, ale pamiętamy o nich i drogą wirtualną przesyłamy pozdrowienia i najlepsze życzenia. Prosimy, by Państwo dbali o siebie! Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok!

      Uczniom i Rodzicom serdecznie dziękujemy za pamięć, życzenia, dobre słowo, które w tym trudnym roku znaczy dla nas bardzo wiele. Dziękujemy, że nas wspieracie.

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Dzień 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od lekcji, w tym dniu odbywają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy. W tym dniu nie będą wydawane obiady.

      Sekretariat czynny w godzinach 7.30-12.00.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    • sekretariat@sp2.lubaczow.pl
    • +48 16 632 94 25
    • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland