• Uwaga!

     • Ze względu na trwającą na terenie kraju i na świecie pandemię koronawirusa Sars-CoV-2, oraz wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole

       

      Sekretariat czynny będzie w godzinach 7.30-12.00

      pozostały czas praca zdalna

       

      Wszelkie kontakty w celu załatwienia spraw administracyjnych realizowane będą poprzez e-mail (sekretariat@sp2.lubaczow.pl),

      (Librusa – wychowawca, sekretariat, dyrektor), tel. (16 632 94 25) lub drogą korespondencyjną na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2  ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów.

     • Nauczanie zdalne również dla klas I-III

     • Szanowni Państwo,

      Od poniedziałku 9 listopada także klasy I-III przechodzą na nauczanie zdalne. Odbywać się ono będzie w dwojakiej postaci:

      - lekcje online na platformie Teams,

      - materiał do samodzielnej pracy, uzupełniający lekcje zdalne (nie będzie to nowy materiał).

      Obecność dzieci będzie wpisywana do dziennika elektronicznego na podstawie stwierdzonej obecności dziecka podczas lekcji online oraz poprzez odebranie wiadomości z materiałami wysłanej przez dziennik elektroniczny (przez dziecko lub przez rodzica).

      Tygodniowy plan lekcji zdalnych (online) znajduje się w kalendarzu na platformie Teams, zostanie też wysłany do rodziców i dzieci (wiadomość na Synergii). Wszelki kontakt z Państwem również odbywać się będzie poprzez Synergię.

      Tygodniowy plan lekcji zdalnych (online) obejmować będzie 10 godzin edukacji wczesnoszkolnej z wychowawcą klasy, godziny języka angielskiego (1 w klasach pierwszych i 2 w klasach drugich i trzecich) oraz 1 godzinę religii. Pozostałe godziny realizowane będą poprzez samodzielną pracę nad zadaniami wysłanymi przez Synergię.

      Lekcja online będzie trwać 45 minut: 30 minut dla wszystkich uczniów oraz 15 minut konsultacji online dla chętnych uczniów (dzieci mogą dopytać nauczyciela o zadanie, jakieś zagadnienie). Obecność na tych lekcjach jest obowiązkowa.

      Wszystkie dzieci i rodzice otrzymały bądź dziś otrzymają już swoje loginy i hasła do platformy Teams (może być to poprzez synergię - proszę sprawdzać wiadomości). Jeśli nastąpi jakikolwiek problem techniczny z logowaniem, odbiorem wiadomości, korzystaniem z Teams, prosimy o szybki kontakt z wychowawcą lub dyrektorem szkoły poprzez Synergię.

      Pragniemy podkreślić, że pierwszy tydzień zdalnej nauki będzie niejako próbą dla możliwości technicznych, sprzętowych, komunikacyjnych - tak naprawdę wszyscy się uczymy, choć staramy się, aby nauczanie zdalne miało jak najwyższą jakość. Prosimy więc o sygnalizowanie nam kłopotów, problemów tak, by można było na bieżąco reagować.

      Dla uczniów, których rodzice walczą z epidemią (służby medyczne, wolontariusze, służby mundurowe, pracownicy sanepidu lub świadczący opiekę nad chorymi czy starszymi osobami) zapewniona zostanie opieka na świetlicy szkolnej. Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie do sekretariatu szkoły (tel.16 632 94 25) uczniów, którzy będą uczęszczać na świetlicę od 9 listopada.

      Stołówka szkolna w tych dniach nie będzie wydawała obiadów.

      Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy dzieci posiadają loginy i hasła do Teams oraz dziennika elektronicznego - jest to podstawa naszej współpracy i dobrej komunikacji. Nauczyciele informatyki w mijającym tygodniu takie dane dzieciom przekazywali, jednak jeśli wystąpi jakikolwiek problem z logowaniem do którejś z platform, prosimy o jak najszybszy kontakt z sekretariatem szkoły lub dyrektorem - login i hasło dla rodzica podajemy tylko rodzicowi, może być to jednak telefonicznie. Dane do logowania dla ucznia możemy przekazać każdą akceptowaną przez Państwa drogą.

      Bardzo dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji.

      Dyrekcja Szkoły

     • Warto pomagać!

     • Szkolne Koło Wolontariatu „Otwarte serca” przekazało, zebrane wśród społeczności szkolnej, środki czystości dla Domu Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie oraz koce, kołdry, poduszki, pościel, ręczniki dla potrzeb nowo powstałego oddziału zakaźnego w lubaczowskim szpitalu.

      Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie! Warto pomagać!!  

      Koordynatorki  wolontariatu:

      Aleksandra Dacewicz – Huk, Małgorzata Szabatowska

     • Szkolne Koła Wolontariatu "Otwarte serca" i "Anioły ze szkoły"

     • Dnia 30.10.2020r. w naszej szkole gościli wolontariusze z Fundacji „Równi wobec życia” Sekcja „Wystarczy chcieć” w Lubaczowie – Pan Józef oraz Pan Dominik.

      Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu  „Otwarte serca”i „Anioły ze szkoły” przekazali im karmę zebraną przez uczniów naszej szkoły dla bezdomnych psów.

      Panowie, w imieniu czworonożnych mieszkańców azylu, serdecznie podziękowali za okazane serce
      i wrażliwość na los skrzywdzonych zwierząt.

       

      Koordynatorki  wolontariatu Aleksandra Dacewicz – Huk, Małgorzata Szabatowska Anna Strykowska

       

     • Szkolne Koło Wolontariatu "Otwarte serca"

     •  

      Dnia 3.11.2020 r. Szkolne Koło Wolontariatu „Otwarte serca” przekazało pochodzące ze szkolnej zbiórki dary (koce, kołdry, poduszki, pościel, ręczniki)
      dla potrzeb nowo powstałego oddziału zakaźnego w lubaczowskim szpitalu. 

      Koordynatorki  wolontariatu:

      Aleksandra Dacewicz – Huk, Małgorzata Szabatowska

       

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    • sekretariat@sp2.lubaczow.pl
    • +48 16 632 94 25
    • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland