• Uwaga!

     • Uwzględniając gwałtownie narastającą liczbę zachorowań w kraju wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywiadówki zaplanowane na tydzień 25-29-10.2021r. zostają odwołane.

      W przypadku zaistnienia problemów wychowawczych w klasie, wymagających niezwłocznej reakcji szkoły, proszę o bezpośredni kontakt z wychowawcą klasy.

     • Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia

     • Dnia 13 października 2021 r. odbyła się uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów. W dniu tym, po złożeniu ślubowania, zostali oni oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie.

      Z tej okazji życzymy naszym najmłodszym koleżankom i kolegom sukcesów w nauce i wzorowego pierwszego szkolnego świadectwa.

      Samorząd Uczniowski kl. I - III

     • Prelekcja w MBP w Lubaczowie

     • Żołnierze 39-go Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich walczyli w kampanii wrześniowej, wcześniej w wojnie polsko-ukraińskiej o Lwów, w wojnie polsko-bolszewickiej, a w okresie międzywojennym stacjonowali w Jarosławiu i Lubaczowie.

      Tym bohaterom poświęcono prelekcję prowadzoną przez historyka, pracownika Muzeum Kresów w Lubaczowie pana Dariusza Sałka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie. Uczniowie klas VIII zapoznali się z zarysem historii wojennej pułku oraz podziwiali wystawę ze zdjęciami oficerów, podoficerów, żołnierzy, uroczystości patriotyczno-religijnych, manewrach wojskowych, koszar, odznak (oficerskiej i żołnierskiej), sztandaru.

      W trakcie żywej lekcji historii uczniowie mieli okazję zdobywać dodatkową wiedzę historyczną.

     • Pamiętamy...

     • Uczniowie naszej szkoły udali się na cmentarz komunalny w Lubaczowie.

      Celem wycieczki było zapoznanie się z wydarzeniami historycznymi związanymi z Mogiłą Obrońców Lubaczowa, uporządkowaniem jej oraz oddaniem czci poległym 27 grudnia 1918r. w walkach polsko-ukraińskich o Lubaczów.

     • Uwaga!

     • Dni 14 i 15 października 2021r. (czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

      Uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

      W tych dniach nie działa kuchnia – nie będzie wydawany obiad.

       

       

     • Spotkanie z policjantem

     • Dnia 20 września uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie panią mł. asp. Anną Hanus-Witko.

      Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń jakie mogą spotkać dzieci w drodze do szkoły i w czasie powrotu, niebezpieczeństw pojawiających się w sytuacji, gdy dziecko zostaje samo w domu .Podczas spotkania poruszony został równie ważny temat nawiązujący do bezpiecznego korzystania z Internetu.

      Bardzo dziękujemy pani mł. asp. Annie Hanus-Witko za interesujące i pouczające spotkanie. Przekazana uczniom wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    • +48 16 632 94 25
    • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland