• DWÓJKA MISTRZEM POWIATU

     • Drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie zdobyła I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży  Szkolnej w koszykówce chłopców pokonując w finale Szkołę Podstawową Nr 1 w Lubaczowie  28 :18. Zespół wystąpił w składzie:

      • Szymon Materniak
      • Aleksander Marko
      • Maciej Szynal
      • Wiktor Ratowski
      • Piotr Meder
      • Rafał Szynal
      • Karol Sopel
      • Olaf Antosz
      • Maciej Kisyk
      • Jakub Margraf

      Gratulujemy!

     • SZKOLNE WYBORY KSIĄŻEK 2021

     • W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeprowadziliśmy akcję „Szkolne  wybory książek 2021”, której celem było ustalenie preferencji czytelniczych uczniów oraz zebranie propozycji tytułów nowych książek do szkolnej biblioteki.

      Czytelnicy swoje propozycje wrzucali do pudełek umieszczonych na korytarzu szkolnym i w bibliotece, wypisywali w ankietach lub przesłali przez dziennik elektroniczny.

      Ze sporządzonej listy tytułów książek na pewno część znajdzie się w zbiorach biblioteki.

      Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji!

     • Realizujemy Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

     • Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3 - Kierunek Interwencji 3.2" .

      Otrzymana na 2021 rok w wysokości 15 000,00 zł dotacja jest przeznaczona na zakup książek i nowych regałów do  biblioteki szkolnej oraz wydanie publikacji z pracami literackimi

      i plastycznymi uczniów pt. „Książka jest moim przyjacielem…”.

     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

      w tym roku obchodzono pod hasłem „Baśnie i legendy z całego świata”.

      Pod takim hasłem biblioteka szkolna ogłosiła konkurs plastyczny dla klas III.

      Uczniowie klasy III b ze swoją panią oglądają i wybierają baśnie do czytania.

       

     • Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

     • W bibliotece szkolnej odbył się konkurs dla uczniów klas czwartych „Mistrz pięknego czytania”. Wzięło w nim udział 24 uczestników wybranych w eliminacjach klasowych. Jury oceniało płynność i bezbłędność czytania, intonację oraz ogólny wyraz artystyczny. Laureatami zostali:

      I miejsce –       Zofia Mikolik kl. IVa

      II miejsce –     Gabriela Frant – kl. IVb

      III miejsce –    Angelika Szmagara kl. IVa

                              Bartosz Skibibcki kl. IVd

      Wyróżnienie – Emilia Pacuła kl. IVb

                               Natalia Weber kl. IVb

      Nagrodzeni otrzymali dyplomy i książki. Gratulujemy!

      Konkurs przygotowały bibliotekarki Jolanta Kania i Maria Wach oraz polonistki Elżbieta Chmiel i Monika Staniuk.

     • Uwaga!

     • Uwzględniając gwałtownie narastającą liczbę zachorowań w kraju wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywiadówki zaplanowane na tydzień 25-29-10.2021r. zostają odwołane.

      W przypadku zaistnienia problemów wychowawczych w klasie, wymagających niezwłocznej reakcji szkoły, proszę o bezpośredni kontakt z wychowawcą klasy.

     • Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia

     • Dnia 13 października 2021 r. odbyła się uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów. W dniu tym, po złożeniu ślubowania, zostali oni oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie.

      Z tej okazji życzymy naszym najmłodszym koleżankom i kolegom sukcesów w nauce i wzorowego pierwszego szkolnego świadectwa.

      Samorząd Uczniowski kl. I - III

     • Prelekcja w MBP w Lubaczowie

     • Żołnierze 39-go Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich walczyli w kampanii wrześniowej, wcześniej w wojnie polsko-ukraińskiej o Lwów, w wojnie polsko-bolszewickiej, a w okresie międzywojennym stacjonowali w Jarosławiu i Lubaczowie.

      Tym bohaterom poświęcono prelekcję prowadzoną przez historyka, pracownika Muzeum Kresów w Lubaczowie pana Dariusza Sałka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie. Uczniowie klas VIII zapoznali się z zarysem historii wojennej pułku oraz podziwiali wystawę ze zdjęciami oficerów, podoficerów, żołnierzy, uroczystości patriotyczno-religijnych, manewrach wojskowych, koszar, odznak (oficerskiej i żołnierskiej), sztandaru.

      W trakcie żywej lekcji historii uczniowie mieli okazję zdobywać dodatkową wiedzę historyczną.

     • Pamiętamy...

     • Uczniowie naszej szkoły udali się na cmentarz komunalny w Lubaczowie.

      Celem wycieczki było zapoznanie się z wydarzeniami historycznymi związanymi z Mogiłą Obrońców Lubaczowa, uporządkowaniem jej oraz oddaniem czci poległym 27 grudnia 1918r. w walkach polsko-ukraińskich o Lubaczów.

     • Uwaga!

     • Dni 14 i 15 października 2021r. (czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

      Uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

      W tych dniach nie działa kuchnia – nie będzie wydawany obiad.

       

       

     • Spotkanie z policjantem

     • Dnia 20 września uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie panią mł. asp. Anną Hanus-Witko.

      Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń jakie mogą spotkać dzieci w drodze do szkoły i w czasie powrotu, niebezpieczeństw pojawiających się w sytuacji, gdy dziecko zostaje samo w domu .Podczas spotkania poruszony został równie ważny temat nawiązujący do bezpiecznego korzystania z Internetu.

      Bardzo dziękujemy pani mł. asp. Annie Hanus-Witko za interesujące i pouczające spotkanie. Przekazana uczniom wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.

     • Lubaczów szczepi się dla oświaty - miasto Lubaczów z szansą na milion złotych

     • W ramach Loterii Narodowego Programu Szczepień, dla gmin liczących do 30 tys. mieszkańców (według danych GUS na dzień 31 grudnia 2020 r.) zorganizowano osobną kategorię konkursową. Na jej potrzeby gminy podzielono pomiędzy 49 regionów, wyznaczonych według granic dawnych województw. W każdym regionie nagroda w kategorii „Małe gminy” przysługuje samorządowi, który zaszczepi najwyższy odsetek swoich mieszkańców, pod warunkiem że przekroczy on także 50% populacji gminy.

      W większości regionów przodujące w rankingu małe gminy mogą się pochwalić wskaźnikiem wszczepienia przekraczającym 50 proc. W regionie przemyskim  (stan na 20 września, godz. 12.50) przed dużą szansą stoi miasto Lubaczów z poziomem 46,9 proc. zaszczepionej populacji. Miasto jest na pierwszym miejscu rankingu w regionie, wyprzedzając Przeworsk (44,2 proc.), jednak aby spełnić drugi warunek wyszczepienia 50 procent populacji miasta, brakuje jeszcze około 370 osób.

      Władze miejskie zadeklarowały przekazanie w całości miliona złotych dla miejskich szkół i przedszkoli.

     • Powiatowy Konkurs Wiedzy o gen. Stanisławie Dąbku pt. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

     • 16.09.2021r. nasi uczniowie wzięli udział w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o gen. Stanisławie Dąbku pt. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

      Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów:

      Jagoda Guzek zdobyła II miejsce, Nikola Kornaga - IV miejsce oraz Oskar Sobolewski - V miejsce.

      Dziękujemy Wam za pracę i zaangażowanie, które włożyliście w przygotowanie do konkursu.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

      koordynator konkursu Marta Pachla

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland