• A my lubimy zimę...

     • W dniach od 1II do 19 II br. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas 1-3 pod hasłem "A my lubimy zimę".

      Uczniowie wykonali piękne prace wykorzystując różne techniki plastyczne.

      Laureaci : 1 miejsce : Alicja Weber kl.1b Julia Cozac kl.3b Hanna Kurek kl.2b 2 miejsce : Dawid Bernacki kl.2b Oliwia Więcek kl.2a Aleksandra Cozac kl.2b Pola Szabatowska kl.2b 3 miejsce : Michał Grzyś kl.1b Karolina Sopel kl.1b Emilia Pacuła kl.3b wyróżnienie : Zofia Dec kl.2b Kacper Antosz kl.3a Ewa Wójciak kl.2b Zuzanna Trembicka kl.2b Hubert Padiasek kl.3d Julia Czernysz kl.2a Zuzanna Broź kl.2a Zuzanna Lovett kl.2a Aleksander Iwanejko kl.3a Róża Sobolewska kl.1b Jakub Głuszek kl.1a Kacper Nisztuk kl.2b Lena Wojciechowska kl.3c Emilia Bosek kl.3a Aleksandra Rozwód kl.3d

      Gratulujemy.

     • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

     • W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

      NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

      Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

      NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

      Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl.

      W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gminie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponadto punkty, w których możemy dokonać samospisu zostaną utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

      Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym.

      Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego?

      W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

      Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

       

      Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

      Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl.

       

       

     • Wyniki konkursu informatycznego "Stop cyberprzemocy"

     • W grudniu w naszej szkole odbył się szkolny konkurs informatyczny "Stop cyberprzemocy". Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII. Konkurs polegał na przygotowaniu historyjki obrazkowej (animacji) w programie SCRATCH na temat przeciwdziałania cyberprzemocy.

      Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

      I miejsce – Karolina Pacuła

      II miejsce – Karolina Mozoła

      III miejsce – Wiktoria Dobrowolska

       

      Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy Wszystkich uczniów do udziału w kolejnych konkursach!

     • Sukces naszej uczennicy

     • Nasza uczennica z kl.8b, Patrycja Szychter, została laureatką IX edycji Programu Stypendialnego Fundacji Banku Spółdzielczego i Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji działającego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

      Patrycja otrzymała stypendium za osiągnięcia artystyczne i znalazła się w gronie 6 wyróżnionych, uzdolnionych uczniów naszego powiatu.

      Patrycjo, serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za Twoje dalsze sukcesy! Na pewno będzie ich mnóstwo! https://elubaczow.com/.../znamy-zwyciezcow-ix-edycji.../

     • Wiem wszystko o mojej miejscowości

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXIII edycji konkursu Wiem wszystko o mojej miejscowości.Konkurs odbywał się w trzech formach: historycznej, plastycznej i fotograficznej.Prace historyczne dotyczyły między innymi  wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie.  Opracowano je  w postaci prezentacji multimedialnej.Zaś technika wykonania prac plastycznych była dowolna np.: malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rysunek, collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu, związana z Lubaczowem.Przedmiotem kompletu fotografii (3 zdjęcia) miał być obiekt z Lubaczowa /innej miejscowości powiatu/ mojej miejscowości sfotografowany o różnych porach dnia (rano, w południe i wieczorem).A oto wyniki:W kategorii prace historyczne:III miejsce zajął Oskar Sobolewski kl.VIIc,wyróżnienia zdobyli Karol Mazepa kl.VIIIa oraz Oskar Staroń kl.VIIIaW kategorii prace fotograficzne:II miejsce zajął Mateusz Pruchniak kl.VIIIb (fotografie Rogatki)W kategorii prace plastyczne wyróżnienia zdobyły Nikola Kornaga kl.VIIb oraz Zofia Leja kl.VIc.Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!           

       koordynatorzy konkursu: Marta Pachla, Renata Antochów

     • Uwaga!

     • Ze względu na trwającą na terenie kraju i na świecie pandemię koronawirusa Sars-CoV-2, oraz wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole

       

      Sekretariat czynny będzie w godzinach 7.30-12.00

      pozostały czas praca zdalna

       

      Wszelkie kontakty w celu załatwienia spraw administracyjnych realizowane będą poprzez e-mail (sekretariat@sp2.lubaczow.pl),

      (Librusa – wychowawca, sekretariat, dyrektor), tel. (16 632 94 25) lub drogą korespondencyjną na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2  ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów.

     • Nauczanie zdalne również dla klas I-III

     • Szanowni Państwo,

      Od poniedziałku 9 listopada także klasy I-III przechodzą na nauczanie zdalne. Odbywać się ono będzie w dwojakiej postaci:

      - lekcje online na platformie Teams,

      - materiał do samodzielnej pracy, uzupełniający lekcje zdalne (nie będzie to nowy materiał).

      Obecność dzieci będzie wpisywana do dziennika elektronicznego na podstawie stwierdzonej obecności dziecka podczas lekcji online oraz poprzez odebranie wiadomości z materiałami wysłanej przez dziennik elektroniczny (przez dziecko lub przez rodzica).

      Tygodniowy plan lekcji zdalnych (online) znajduje się w kalendarzu na platformie Teams, zostanie też wysłany do rodziców i dzieci (wiadomość na Synergii). Wszelki kontakt z Państwem również odbywać się będzie poprzez Synergię.

      Tygodniowy plan lekcji zdalnych (online) obejmować będzie 10 godzin edukacji wczesnoszkolnej z wychowawcą klasy, godziny języka angielskiego (1 w klasach pierwszych i 2 w klasach drugich i trzecich) oraz 1 godzinę religii. Pozostałe godziny realizowane będą poprzez samodzielną pracę nad zadaniami wysłanymi przez Synergię.

      Lekcja online będzie trwać 45 minut: 30 minut dla wszystkich uczniów oraz 15 minut konsultacji online dla chętnych uczniów (dzieci mogą dopytać nauczyciela o zadanie, jakieś zagadnienie). Obecność na tych lekcjach jest obowiązkowa.

      Wszystkie dzieci i rodzice otrzymały bądź dziś otrzymają już swoje loginy i hasła do platformy Teams (może być to poprzez synergię - proszę sprawdzać wiadomości). Jeśli nastąpi jakikolwiek problem techniczny z logowaniem, odbiorem wiadomości, korzystaniem z Teams, prosimy o szybki kontakt z wychowawcą lub dyrektorem szkoły poprzez Synergię.

      Pragniemy podkreślić, że pierwszy tydzień zdalnej nauki będzie niejako próbą dla możliwości technicznych, sprzętowych, komunikacyjnych - tak naprawdę wszyscy się uczymy, choć staramy się, aby nauczanie zdalne miało jak najwyższą jakość. Prosimy więc o sygnalizowanie nam kłopotów, problemów tak, by można było na bieżąco reagować.

      Dla uczniów, których rodzice walczą z epidemią (służby medyczne, wolontariusze, służby mundurowe, pracownicy sanepidu lub świadczący opiekę nad chorymi czy starszymi osobami) zapewniona zostanie opieka na świetlicy szkolnej. Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie do sekretariatu szkoły (tel.16 632 94 25) uczniów, którzy będą uczęszczać na świetlicę od 9 listopada.

      Stołówka szkolna w tych dniach nie będzie wydawała obiadów.

      Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy dzieci posiadają loginy i hasła do Teams oraz dziennika elektronicznego - jest to podstawa naszej współpracy i dobrej komunikacji. Nauczyciele informatyki w mijającym tygodniu takie dane dzieciom przekazywali, jednak jeśli wystąpi jakikolwiek problem z logowaniem do którejś z platform, prosimy o jak najszybszy kontakt z sekretariatem szkoły lub dyrektorem - login i hasło dla rodzica podajemy tylko rodzicowi, może być to jednak telefonicznie. Dane do logowania dla ucznia możemy przekazać każdą akceptowaną przez Państwa drogą.

      Bardzo dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji.

      Dyrekcja Szkoły

     • Warto pomagać!

     • Szkolne Koło Wolontariatu „Otwarte serca” przekazało, zebrane wśród społeczności szkolnej, środki czystości dla Domu Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie oraz koce, kołdry, poduszki, pościel, ręczniki dla potrzeb nowo powstałego oddziału zakaźnego w lubaczowskim szpitalu.

      Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie! Warto pomagać!!  

      Koordynatorki  wolontariatu:

      Aleksandra Dacewicz – Huk, Małgorzata Szabatowska

     • Szkolne Koła Wolontariatu "Otwarte serca" i "Anioły ze szkoły"

     • Dnia 30.10.2020r. w naszej szkole gościli wolontariusze z Fundacji „Równi wobec życia” Sekcja „Wystarczy chcieć” w Lubaczowie – Pan Józef oraz Pan Dominik.

      Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu  „Otwarte serca”i „Anioły ze szkoły” przekazali im karmę zebraną przez uczniów naszej szkoły dla bezdomnych psów.

      Panowie, w imieniu czworonożnych mieszkańców azylu, serdecznie podziękowali za okazane serce
      i wrażliwość na los skrzywdzonych zwierząt.

       

      Koordynatorki  wolontariatu Aleksandra Dacewicz – Huk, Małgorzata Szabatowska Anna Strykowska

       

     • Szkolne Koło Wolontariatu "Otwarte serca"

     •  

      Dnia 3.11.2020 r. Szkolne Koło Wolontariatu „Otwarte serca” przekazało pochodzące ze szkolnej zbiórki dary (koce, kołdry, poduszki, pościel, ręczniki)
      dla potrzeb nowo powstałego oddziału zakaźnego w lubaczowskim szpitalu. 

      Koordynatorki  wolontariatu:

      Aleksandra Dacewicz – Huk, Małgorzata Szabatowska

       

     • Ważne informacje!

     • Szanowni Państwo,

      od poniedziałku 26 października klasy IV - VIII przechodzą na zdalny tryb nauczania. Będzie on opierał się na lekcjach online prowadzonych poprzez platformę Microsoft Teams oraz zajęciach uzupełniających, opartych na rozwiązywaniu zadań, pracy własnej na podstawie materiałów wysłanych przez nauczyciela przez dziennik elektroniczny. Na początku najbliższego tygodnia każda klasa otrzyma harmonogram zajęć, w którym zaznaczone będą lekcje zdalne i lekcje z pracą samodzielną, harmonogram zajęć zdalnych będzie również widoczny na platformie Teams.

      W poniedziałek zostanie również podany do wiadomości Regulamin pracy zdalnej, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące realizacji zajęć, źródeł i materiałów dla uczniów, tygodniowego zakresu treści nauczania z przedmiotu, uczestnictwa w zajęciach, sposobu weryfikowania obecności, usprawiedliwiania nieobecności, a także monitorowania postępów uczniów.

      Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy dzieci posiadają loginy i hasła do Teams oraz dziennika elektronicznego - jest to podstawa naszej współpracy i dobrej komunikacji. Nauczyciele informatyki w mijającym tygodniu takie dane dzieciom przekazywali, jednak  jeśli wystąpi jakikolwiek problem z logowaniem do którejś z platform, prosimy o jak najszybszy kontakt z sekretariatem szkoły lub dyrektorem - login i hasło dla rodzica podajemy tylko rodzicowi, może być to jednak telefonicznie. Dane do logowania dla ucznia możemy przekazać każdą akceptowaną przez Państwa drogą.

      Przypominamy, że nauczanie klas młodszych I - III odbywać się będzie bez zmian, działać będzie również świetlica szkolna i stołówka. Prosimy jednak wciąż o nieposyłanie dzieci z objawami chorób górnych dróg oddechowych do szkoły, dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu społecznego. Rodziców prosimy o nieprzekraczanie strefy dostępnej tylko dla ucznia.

      Uczniowie klas uczących się zdalnie nie mogą korzystać ze stołówki szkolnej. W sprawie decyzji co do dalszego korzystania z obiadów prosimy o kontakt z intendentką szkoły.

      Wkrótce przekażemy kolejne informacje, prosimy o regularne sprawdzanie dziennika elektronicznego, strony internetowej i mediów społecznościowych.

      Bardzo dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji.

       

      Dyrekcja Szkoły

     • Moda na odblaski

     • W miesiącu październiku 2020 r. został zorganizowany szkolny konkurs plastyczno – techniczny dla kl. I – III pt. „Moda na odblaski”. Celem konkursu było promowanie zasad ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drogach oraz wyzwolenie wyobraźni i kreatywnego działania poprzez zaprojektowanie i wykonanie elementu odblaskowego.

       

      Wyniki konkursu:

      w kategorii klas pierwszych:

      I m-ce – Hania (I c)

      II m-ce – Martyna (I c)

      III m-ce – Ala (I b)

       

      w kategorii klas drugich:

      I m-ce – Julia (II a)

      II m-ce – Ola (II b)

      III m-ce – Dawid (II b)

       

      w kategorii klas trzecich:

      I m-ce – Lena (III c)

      II m-ce – Natalia (III c)

      III m-ce – Julia, Milena (III b)

       

               Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział
      w konkursie i zachęcamy do udziału w następnych.

      org. Jolanta Kulczycka – Cozac

      Lucyna Kruk

       

     • Sukces naszych uczennic w konkursie "Bezpieczne wakacje"

     • Co roku organizowany jest konkurs plastyczny "Bezpieczne Wakacje". Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

      Komisja konkursowa doceniła prace uczennic naszej szkoły.

      I miejsce – Róża Sobolewska z kl. 1b

      III miejsce – Karolina Pacuła z kl. 6b

      Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim!

     • Światełko dla tych co odeszli...

     •  

       

      Dnia 28.10.2020 r. w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych udaliśmy się na cmentarz komunalny i zapaliliśmy znicze na mogile patrona szkoły -  Obrońców Lubaczowa i grobach żołnierskich Odmówiliśmy modlitwę za bohaterów, prosząc dla nich o spokój i radość życia wiecznego.

      Jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów, aby w najbliższych dniach zgodnie
      ze zwyczajem i tradycją zapalili znicze nie tylko na grobach swoich najbliższych, ale również na tych opuszczonych oraz na mogiłach żołnierskich. Okażmy szacunek tym, którzy odeszli, pamiętajmy o właściwym i godnym zachowaniu się na cmentarzach.

       

      przew. SU kl. I – III : Emilka Pacuła

      opiekun SU kl. I – III: A. Dacewicz – Huk

       

     • XX Dzień Papieski

     • W miesiącu październiku 2020 r. został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny dla ucz. kl. I – VIII  z okazji XX Dnia Papieskiego.

      Uczniowie wykonywali prace w dwóch kategoriach:

      1). kl. I – III „Papież w oczach dziecka” (praca indywidualna);

      2). kl. IV – VIII  „Totus Tuus” (praca grupowa).

      Celem konkursu było pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu
      i działalności Papieża – Polaka; wskazywanie ponadczasowych, uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jana Pawła II; rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów; prezentacja i popularyzacja wytworów ich pracy.

      Wyniki:

      1). w kategorii kl. I – III:

      I m-ce – Emilka (I b),  Ola (II b), Lena (III c)

      II m-ce – Asia (I c), Wiktoria (II a), Basia (III a)

      III m-ce – Karolina (I b), Kacper (II c), Julia (III b)

       

      2). w kategorii kl. IV – VIII:

      I m-ce – Paulina Gwóźdź (V a)

               Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział
      w konkursie i zachęcamy do udziału w następnych.

      org. Aleksandra Dacewicz – Huk

      Anna Rutkowska

       

     • Pasowanie na ucznia

     • 16 października 2020r.

      w naszej szkole miała miejsce uroczystość Pasowanie na ucznia. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.

      Uczniowie klasy 1a, 1b, 1c i uczeń klasy integracyjnej przy SP2 złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pan dyrektor dokonał

      pasowania na ucznia.

      Uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.

      Pan dyrektor i przewodnicząca Rady Rodziców złożyli uczniom życzenia. Po Pasowaniu uczniowie już w klasach otrzymali pamiątkowe dyplomy, Niezbędnik ucznia i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

      Życzenia od całej szkolnej połeczności :

      Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał Wam wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

     • Najlepsze życzenia!

     • Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracyjnym i obsługowym Szkoły składamy jeszcze raz najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

      W Dniu Edukacji Narodowej zazwyczaj spotykamy się z emerytowanymi nauczycielami naszej Szkoły - w tym roku jest to niemożliwe, ale pamiętamy o nich i drogą wirtualną przesyłamy pozdrowienia i najlepsze życzenia. Prosimy, by Państwo dbali o siebie! Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok!

      Uczniom i Rodzicom serdecznie dziękujemy za pamięć, życzenia, dobre słowo, które w tym trudnym roku znaczy dla nas bardzo wiele. Dziękujemy, że nas wspieracie.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • sekretariat@sp2.lubaczow.pl
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland