• Wiem wszystko o mojej miejscowości

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXIII edycji konkursu Wiem wszystko o mojej miejscowości.Konkurs odbywał się w trzech formach: historycznej, plastycznej i fotograficznej.Prace historyczne dotyczyły między innymi  wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie.  Opracowano je  w postaci prezentacji multimedialnej.Zaś technika wykonania prac plastycznych była dowolna np.: malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rysunek, collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu, związana z Lubaczowem.Przedmiotem kompletu fotografii (3 zdjęcia) miał być obiekt z Lubaczowa /innej miejscowości powiatu/ mojej miejscowości sfotografowany o różnych porach dnia (rano, w południe i wieczorem).A oto wyniki:W kategorii prace historyczne:III miejsce zajął Oskar Sobolewski kl.VIIc,wyróżnienia zdobyli Karol Mazepa kl.VIIIa oraz Oskar Staroń kl.VIIIaW kategorii prace fotograficzne:II miejsce zajął Mateusz Pruchniak kl.VIIIb (fotografie Rogatki)W kategorii prace plastyczne wyróżnienia zdobyły Nikola Kornaga kl.VIIb oraz Zofia Leja kl.VIc.Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!           

       koordynatorzy konkursu: Marta Pachla, Renata Antochów

     • Uwaga!

     • Ze względu na trwającą na terenie kraju i na świecie pandemię koronawirusa Sars-CoV-2, oraz wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole

       

      Sekretariat czynny będzie w godzinach 7.30-12.00

      pozostały czas praca zdalna

       

      Wszelkie kontakty w celu załatwienia spraw administracyjnych realizowane będą poprzez e-mail (sekretariat@sp2.lubaczow.pl),

      (Librusa – wychowawca, sekretariat, dyrektor), tel. (16 632 94 25) lub drogą korespondencyjną na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2  ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów.

     • Nauczanie zdalne również dla klas I-III

     • Szanowni Państwo,

      Od poniedziałku 9 listopada także klasy I-III przechodzą na nauczanie zdalne. Odbywać się ono będzie w dwojakiej postaci:

      - lekcje online na platformie Teams,

      - materiał do samodzielnej pracy, uzupełniający lekcje zdalne (nie będzie to nowy materiał).

      Obecność dzieci będzie wpisywana do dziennika elektronicznego na podstawie stwierdzonej obecności dziecka podczas lekcji online oraz poprzez odebranie wiadomości z materiałami wysłanej przez dziennik elektroniczny (przez dziecko lub przez rodzica).

      Tygodniowy plan lekcji zdalnych (online) znajduje się w kalendarzu na platformie Teams, zostanie też wysłany do rodziców i dzieci (wiadomość na Synergii). Wszelki kontakt z Państwem również odbywać się będzie poprzez Synergię.

      Tygodniowy plan lekcji zdalnych (online) obejmować będzie 10 godzin edukacji wczesnoszkolnej z wychowawcą klasy, godziny języka angielskiego (1 w klasach pierwszych i 2 w klasach drugich i trzecich) oraz 1 godzinę religii. Pozostałe godziny realizowane będą poprzez samodzielną pracę nad zadaniami wysłanymi przez Synergię.

      Lekcja online będzie trwać 45 minut: 30 minut dla wszystkich uczniów oraz 15 minut konsultacji online dla chętnych uczniów (dzieci mogą dopytać nauczyciela o zadanie, jakieś zagadnienie). Obecność na tych lekcjach jest obowiązkowa.

      Wszystkie dzieci i rodzice otrzymały bądź dziś otrzymają już swoje loginy i hasła do platformy Teams (może być to poprzez synergię - proszę sprawdzać wiadomości). Jeśli nastąpi jakikolwiek problem techniczny z logowaniem, odbiorem wiadomości, korzystaniem z Teams, prosimy o szybki kontakt z wychowawcą lub dyrektorem szkoły poprzez Synergię.

      Pragniemy podkreślić, że pierwszy tydzień zdalnej nauki będzie niejako próbą dla możliwości technicznych, sprzętowych, komunikacyjnych - tak naprawdę wszyscy się uczymy, choć staramy się, aby nauczanie zdalne miało jak najwyższą jakość. Prosimy więc o sygnalizowanie nam kłopotów, problemów tak, by można było na bieżąco reagować.

      Dla uczniów, których rodzice walczą z epidemią (służby medyczne, wolontariusze, służby mundurowe, pracownicy sanepidu lub świadczący opiekę nad chorymi czy starszymi osobami) zapewniona zostanie opieka na świetlicy szkolnej. Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie do sekretariatu szkoły (tel.16 632 94 25) uczniów, którzy będą uczęszczać na świetlicę od 9 listopada.

      Stołówka szkolna w tych dniach nie będzie wydawała obiadów.

      Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy dzieci posiadają loginy i hasła do Teams oraz dziennika elektronicznego - jest to podstawa naszej współpracy i dobrej komunikacji. Nauczyciele informatyki w mijającym tygodniu takie dane dzieciom przekazywali, jednak jeśli wystąpi jakikolwiek problem z logowaniem do którejś z platform, prosimy o jak najszybszy kontakt z sekretariatem szkoły lub dyrektorem - login i hasło dla rodzica podajemy tylko rodzicowi, może być to jednak telefonicznie. Dane do logowania dla ucznia możemy przekazać każdą akceptowaną przez Państwa drogą.

      Bardzo dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji.

      Dyrekcja Szkoły

     • Warto pomagać!

     • Szkolne Koło Wolontariatu „Otwarte serca” przekazało, zebrane wśród społeczności szkolnej, środki czystości dla Domu Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie oraz koce, kołdry, poduszki, pościel, ręczniki dla potrzeb nowo powstałego oddziału zakaźnego w lubaczowskim szpitalu.

      Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie! Warto pomagać!!  

      Koordynatorki  wolontariatu:

      Aleksandra Dacewicz – Huk, Małgorzata Szabatowska

     • Szkolne Koła Wolontariatu "Otwarte serca" i "Anioły ze szkoły"

     • Dnia 30.10.2020r. w naszej szkole gościli wolontariusze z Fundacji „Równi wobec życia” Sekcja „Wystarczy chcieć” w Lubaczowie – Pan Józef oraz Pan Dominik.

      Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu  „Otwarte serca”i „Anioły ze szkoły” przekazali im karmę zebraną przez uczniów naszej szkoły dla bezdomnych psów.

      Panowie, w imieniu czworonożnych mieszkańców azylu, serdecznie podziękowali za okazane serce
      i wrażliwość na los skrzywdzonych zwierząt.

       

      Koordynatorki  wolontariatu Aleksandra Dacewicz – Huk, Małgorzata Szabatowska Anna Strykowska

       

     • Szkolne Koło Wolontariatu "Otwarte serca"

     •  

      Dnia 3.11.2020 r. Szkolne Koło Wolontariatu „Otwarte serca” przekazało pochodzące ze szkolnej zbiórki dary (koce, kołdry, poduszki, pościel, ręczniki)
      dla potrzeb nowo powstałego oddziału zakaźnego w lubaczowskim szpitalu. 

      Koordynatorki  wolontariatu:

      Aleksandra Dacewicz – Huk, Małgorzata Szabatowska

       

     • Ważne informacje!

     • Szanowni Państwo,

      od poniedziałku 26 października klasy IV - VIII przechodzą na zdalny tryb nauczania. Będzie on opierał się na lekcjach online prowadzonych poprzez platformę Microsoft Teams oraz zajęciach uzupełniających, opartych na rozwiązywaniu zadań, pracy własnej na podstawie materiałów wysłanych przez nauczyciela przez dziennik elektroniczny. Na początku najbliższego tygodnia każda klasa otrzyma harmonogram zajęć, w którym zaznaczone będą lekcje zdalne i lekcje z pracą samodzielną, harmonogram zajęć zdalnych będzie również widoczny na platformie Teams.

      W poniedziałek zostanie również podany do wiadomości Regulamin pracy zdalnej, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące realizacji zajęć, źródeł i materiałów dla uczniów, tygodniowego zakresu treści nauczania z przedmiotu, uczestnictwa w zajęciach, sposobu weryfikowania obecności, usprawiedliwiania nieobecności, a także monitorowania postępów uczniów.

      Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy dzieci posiadają loginy i hasła do Teams oraz dziennika elektronicznego - jest to podstawa naszej współpracy i dobrej komunikacji. Nauczyciele informatyki w mijającym tygodniu takie dane dzieciom przekazywali, jednak  jeśli wystąpi jakikolwiek problem z logowaniem do którejś z platform, prosimy o jak najszybszy kontakt z sekretariatem szkoły lub dyrektorem - login i hasło dla rodzica podajemy tylko rodzicowi, może być to jednak telefonicznie. Dane do logowania dla ucznia możemy przekazać każdą akceptowaną przez Państwa drogą.

      Przypominamy, że nauczanie klas młodszych I - III odbywać się będzie bez zmian, działać będzie również świetlica szkolna i stołówka. Prosimy jednak wciąż o nieposyłanie dzieci z objawami chorób górnych dróg oddechowych do szkoły, dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu społecznego. Rodziców prosimy o nieprzekraczanie strefy dostępnej tylko dla ucznia.

      Uczniowie klas uczących się zdalnie nie mogą korzystać ze stołówki szkolnej. W sprawie decyzji co do dalszego korzystania z obiadów prosimy o kontakt z intendentką szkoły.

      Wkrótce przekażemy kolejne informacje, prosimy o regularne sprawdzanie dziennika elektronicznego, strony internetowej i mediów społecznościowych.

      Bardzo dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji.

       

      Dyrekcja Szkoły

     • Moda na odblaski

     • W miesiącu październiku 2020 r. został zorganizowany szkolny konkurs plastyczno – techniczny dla kl. I – III pt. „Moda na odblaski”. Celem konkursu było promowanie zasad ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drogach oraz wyzwolenie wyobraźni i kreatywnego działania poprzez zaprojektowanie i wykonanie elementu odblaskowego.

       

      Wyniki konkursu:

      w kategorii klas pierwszych:

      I m-ce – Hania (I c)

      II m-ce – Martyna (I c)

      III m-ce – Ala (I b)

       

      w kategorii klas drugich:

      I m-ce – Julia (II a)

      II m-ce – Ola (II b)

      III m-ce – Dawid (II b)

       

      w kategorii klas trzecich:

      I m-ce – Lena (III c)

      II m-ce – Natalia (III c)

      III m-ce – Julia, Milena (III b)

       

               Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział
      w konkursie i zachęcamy do udziału w następnych.

      org. Jolanta Kulczycka – Cozac

      Lucyna Kruk

       

     • Sukces naszych uczennic w konkursie "Bezpieczne wakacje"

     • Co roku organizowany jest konkurs plastyczny "Bezpieczne Wakacje". Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

      Komisja konkursowa doceniła prace uczennic naszej szkoły.

      I miejsce – Róża Sobolewska z kl. 1b

      III miejsce – Karolina Pacuła z kl. 6b

      Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim!

     • Światełko dla tych co odeszli...

     •  

       

      Dnia 28.10.2020 r. w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych udaliśmy się na cmentarz komunalny i zapaliliśmy znicze na mogile patrona szkoły -  Obrońców Lubaczowa i grobach żołnierskich Odmówiliśmy modlitwę za bohaterów, prosząc dla nich o spokój i radość życia wiecznego.

      Jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów, aby w najbliższych dniach zgodnie
      ze zwyczajem i tradycją zapalili znicze nie tylko na grobach swoich najbliższych, ale również na tych opuszczonych oraz na mogiłach żołnierskich. Okażmy szacunek tym, którzy odeszli, pamiętajmy o właściwym i godnym zachowaniu się na cmentarzach.

       

      przew. SU kl. I – III : Emilka Pacuła

      opiekun SU kl. I – III: A. Dacewicz – Huk

       

     • XX Dzień Papieski

     • W miesiącu październiku 2020 r. został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny dla ucz. kl. I – VIII  z okazji XX Dnia Papieskiego.

      Uczniowie wykonywali prace w dwóch kategoriach:

      1). kl. I – III „Papież w oczach dziecka” (praca indywidualna);

      2). kl. IV – VIII  „Totus Tuus” (praca grupowa).

      Celem konkursu było pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu
      i działalności Papieża – Polaka; wskazywanie ponadczasowych, uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jana Pawła II; rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów; prezentacja i popularyzacja wytworów ich pracy.

      Wyniki:

      1). w kategorii kl. I – III:

      I m-ce – Emilka (I b),  Ola (II b), Lena (III c)

      II m-ce – Asia (I c), Wiktoria (II a), Basia (III a)

      III m-ce – Karolina (I b), Kacper (II c), Julia (III b)

       

      2). w kategorii kl. IV – VIII:

      I m-ce – Paulina Gwóźdź (V a)

               Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział
      w konkursie i zachęcamy do udziału w następnych.

      org. Aleksandra Dacewicz – Huk

      Anna Rutkowska

       

     • Pasowanie na ucznia

     • 16 października 2020r.

      w naszej szkole miała miejsce uroczystość Pasowanie na ucznia. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.

      Uczniowie klasy 1a, 1b, 1c i uczeń klasy integracyjnej przy SP2 złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pan dyrektor dokonał

      pasowania na ucznia.

      Uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.

      Pan dyrektor i przewodnicząca Rady Rodziców złożyli uczniom życzenia. Po Pasowaniu uczniowie już w klasach otrzymali pamiątkowe dyplomy, Niezbędnik ucznia i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

      Życzenia od całej szkolnej połeczności :

      Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał Wam wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

     • Najlepsze życzenia!

     • Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracyjnym i obsługowym Szkoły składamy jeszcze raz najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

      W Dniu Edukacji Narodowej zazwyczaj spotykamy się z emerytowanymi nauczycielami naszej Szkoły - w tym roku jest to niemożliwe, ale pamiętamy o nich i drogą wirtualną przesyłamy pozdrowienia i najlepsze życzenia. Prosimy, by Państwo dbali o siebie! Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok!

      Uczniom i Rodzicom serdecznie dziękujemy za pamięć, życzenia, dobre słowo, które w tym trudnym roku znaczy dla nas bardzo wiele. Dziękujemy, że nas wspieracie.

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Dzień 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od lekcji, w tym dniu odbywają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy. W tym dniu nie będą wydawane obiady.

      Sekretariat czynny w godzinach 7.30-12.00.

     • Rekrutacja - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

     • Miło nam poinformować, że nasza szkoła pozyskała grant na realizację projektu "Co ma piernik do wiatraka czyli Młodzieżowe Forum Aktywności" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów. W ramach działań nawiązaliśmy współpracę ze szkołą holenderską Lucas Van Leyden School w Leiden. Nasza współpraca będzie polegała na regularnych spotkaniach w sieci z dziećmi z partnerskiej szkoły, a także wizycie 20 naszych uczniów w Leiden w lutym przyszłego roku.

      Rekrutacja w klasach VII rozpoczęta.W sekretariacie szkoły znajduje się karta zgłoszenia

      Z A P R A S Z A M Y

     • Próbna ewakuacja

     •                     W dniu 22 września 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie została przeprowadzona próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

                       Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Zgromadzili się na boisku przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

                      Na miejsce przybył zastęp Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwał  st. kpt. mgr inż. Wojciech Wus.

      Wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland