• Światełko dla tych co odeszli...

     •  

       

      Dnia 28.10.2020 r. w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych udaliśmy się na cmentarz komunalny i zapaliliśmy znicze na mogile patrona szkoły -  Obrońców Lubaczowa i grobach żołnierskich Odmówiliśmy modlitwę za bohaterów, prosząc dla nich o spokój i radość życia wiecznego.

      Jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów, aby w najbliższych dniach zgodnie
      ze zwyczajem i tradycją zapalili znicze nie tylko na grobach swoich najbliższych, ale również na tych opuszczonych oraz na mogiłach żołnierskich. Okażmy szacunek tym, którzy odeszli, pamiętajmy o właściwym i godnym zachowaniu się na cmentarzach.

       

      przew. SU kl. I – III : Emilka Pacuła

      opiekun SU kl. I – III: A. Dacewicz – Huk

       

     • XX Dzień Papieski

     • W miesiącu październiku 2020 r. został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny dla ucz. kl. I – VIII  z okazji XX Dnia Papieskiego.

      Uczniowie wykonywali prace w dwóch kategoriach:

      1). kl. I – III „Papież w oczach dziecka” (praca indywidualna);

      2). kl. IV – VIII  „Totus Tuus” (praca grupowa).

      Celem konkursu było pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu
      i działalności Papieża – Polaka; wskazywanie ponadczasowych, uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jana Pawła II; rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów; prezentacja i popularyzacja wytworów ich pracy.

      Wyniki:

      1). w kategorii kl. I – III:

      I m-ce – Emilka (I b),  Ola (II b), Lena (III c)

      II m-ce – Asia (I c), Wiktoria (II a), Basia (III a)

      III m-ce – Karolina (I b), Kacper (II c), Julia (III b)

       

      2). w kategorii kl. IV – VIII:

      I m-ce – Paulina Gwóźdź (V a)

               Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział
      w konkursie i zachęcamy do udziału w następnych.

      org. Aleksandra Dacewicz – Huk

      Anna Rutkowska

       

     • Pasowanie na ucznia

     • 16 października 2020r.

      w naszej szkole miała miejsce uroczystość Pasowanie na ucznia. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.

      Uczniowie klasy 1a, 1b, 1c i uczeń klasy integracyjnej przy SP2 złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pan dyrektor dokonał

      pasowania na ucznia.

      Uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.

      Pan dyrektor i przewodnicząca Rady Rodziców złożyli uczniom życzenia. Po Pasowaniu uczniowie już w klasach otrzymali pamiątkowe dyplomy, Niezbędnik ucznia i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

      Życzenia od całej szkolnej połeczności :

      Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał Wam wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

     • Najlepsze życzenia!

     • Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracyjnym i obsługowym Szkoły składamy jeszcze raz najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

      W Dniu Edukacji Narodowej zazwyczaj spotykamy się z emerytowanymi nauczycielami naszej Szkoły - w tym roku jest to niemożliwe, ale pamiętamy o nich i drogą wirtualną przesyłamy pozdrowienia i najlepsze życzenia. Prosimy, by Państwo dbali o siebie! Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok!

      Uczniom i Rodzicom serdecznie dziękujemy za pamięć, życzenia, dobre słowo, które w tym trudnym roku znaczy dla nas bardzo wiele. Dziękujemy, że nas wspieracie.

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Dzień 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od lekcji, w tym dniu odbywają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy. W tym dniu nie będą wydawane obiady.

      Sekretariat czynny w godzinach 7.30-12.00.

     • Rekrutacja - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

     • Miło nam poinformować, że nasza szkoła pozyskała grant na realizację projektu "Co ma piernik do wiatraka czyli Młodzieżowe Forum Aktywności" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów. W ramach działań nawiązaliśmy współpracę ze szkołą holenderską Lucas Van Leyden School w Leiden. Nasza współpraca będzie polegała na regularnych spotkaniach w sieci z dziećmi z partnerskiej szkoły, a także wizycie 20 naszych uczniów w Leiden w lutym przyszłego roku.

      Rekrutacja w klasach VII rozpoczęta.W sekretariacie szkoły znajduje się karta zgłoszenia

      Z A P R A S Z A M Y

     • Próbna ewakuacja

     •                     W dniu 22 września 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie została przeprowadzona próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

                       Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Zgromadzili się na boisku przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

                      Na miejsce przybył zastęp Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwał  st. kpt. mgr inż. Wojciech Wus.

      Wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • W dniu 1 września rozpoczynamy rok szkolny z zachowaniem wytycznych sanitarnych, zaleceń GIS i MEN. Zapraszamy uczniów na spotkanie ze swoimi wychowawcami w klasach zgodnie z harmonogramem.

      Prosimy rodziców o odprowadzenie młodszych uczniów do drzwi wejściowych i niewchodzenie do budynku szkoły ( w wyjątkowych sytuacjach możliwe wejście do szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego – maseczka i dezynfekcja). Wychowawcy klas I będą oczekiwać na dzieci obok wejścia głównego ( schody obok sekretariatu).

      Prosimy uczniów o niezwłoczne opuszczanie szkoły po spotkaniu klasowym i niegrupowaniu się.

     • Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     • Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 31.07.2020 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem:

      klasa VIII a – godz. 8.00 - 9.00

      klasa VIII b – godz. 9.05 - 10.00

      klasa VIII c – godz. 10.05 - 11.00

       

      Zaświadczenia uczniowie dostarczają do wybranej przez siebie szkoły średniej.

       

      Proszę o odbieranie zaświadczeń w wyznaczonym terminie.

       

     • Wirtualne Dni Erasmus + dla uczniów szkół podstawowych

     • Dzień dobry!

      W związku z pandemią koronawirusa przenosimy do sieci wydarzenie Dzień Kariery z Erasmus+, który pierwotnie miał odbyć się podczas dnia otwartego naszej szkoły. Niestety wirus trochę pokrzyżował nam plany. Korzystając z tego, że są wakacje, a wiele osób nie wyjechało w tym roku na wypoczynek zorganizowany, proponujemy udział w Wirtualnym dniu Erasmus+.

      Zwracam się prośbą o udostępnienie uczniom przez Państwa stronę internetową/profil Facebook informacji na temat  Wirtualnych Dni Erasmus + organizowanych przez  Zespole Szkół w Oleszycach w terminie 20-27 lipca 2020r, w formie online.

      Uczniów klas 7-8 oraz tegorocznych absolwentów szkół podstawowych zapraszamy także do udziału w konkursie online!

      Celem Wirtualnych Dni Erasmus+ jest poznanie możliwości zawodowych, jakie daje szkoła średnia uczestnicząca w projektach europejskich, wzbudzenie aktywności uczniów szkół podstawowych w kierunku kształcenia zawodowego, poznanie podstawowych zasad udziału w projektach Erasmus+, wzbudzenie ciekawości w kierunku poznawania kultur innych narodów europejskich.

      Szczegóły w regulaminie i na stronie: www.zs.eoleszyce.pl

       

      Z góry dziękuję za współpracę

      Monika Błaż

      Zespół Szkół w Oleszycach

     • Zakończenie realizacji projektu „SPA" - czyli Szkolna Pracownia Aktywności”

     • Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Trampolina” działające przy Szkole Podstawowej Nr 2 zakończyła projekt dofinansowany przez Fundację PZU. Realizowany był w roku szkolnym 2019/2020, zakładał przeprowadzenie ponad 300 godzin na rzecz dzieci, a także ponad 30 godzin warsztatów dla nauczycieli i rodziców. W „SPA” powstał młodzieżowy Klub Mediatora, Klub Tutora, prowadzone były zajęcia z arteterapii, a także z zakresu nauki uczenia się, zapamiętywania, grywalizacji i sketchnotingu, czyli myślenia wizualnego. Uczniowie codziennie mogli uczestniczyć w innych zajęciach – frekwencja do marca 2020 była bardzo wysoka.

      Po wybuchu pandemii i zamknięciu szkół SPA musiało przenieść się do sieci. Trenerzy oparli swoje działania na bezpośrednim kontakcie ze swoimi grupami poprzez internetowe środki komunikacji. Została założona grupa „Jesteśmy z Dwójki”, na której prezentowane były nie tylko prace uczniów, ale również ciekawe artykuły, filmiki, zabawy, łamigłówki i wartościowe gry, wspomagające rozwój małych i dorosłych. Nauczyciele tworzyli własne prezentacje, ogłaszali konkursy i zabawy (w Dniu Dziecka rozpoznawali na zdjęciach z dzieciństwa swoich nauczycieli, tworzyli własne ogródki, realizowali projekty fotograficzne, rysowali emocje, laurki i prace z okazji Dnia Matki i Ojca, a nawet gotowali). Zorganizowano również Dzień Mediacji, w trakcie którego umieszczano projekty, prezentacje i filmiki przybliżające uczniom i rodzicom, czym są mediacje i jakie korzyści mogą nam przynieść. Ważnym dla nas wydarzeniem było wydanie e-booka (również w formie wydrukowanej) z tekstami nauczycieli „Nauczanie w czasach wirusa. Czy daliśmy radę?”. Dzieliliśmy się w nim doświadczeniami, obawami i wnioskami z e-nauczania. Praca została bardzo ciepło przyjęta przez naszą społeczność.

      Mimo iż projekt zakładał 200 odbiorców, dzięki aktywnej obecności w sieci udało się dotrzeć do dużo większej grupy (ponad 700 osób), którym można było przekazać idee mediacji rówieśniczych, tutoringu szkolnego i nowych technik nauczania i rozwoju.

                                                                                                                                     Małgorzata Pacuła

     • Godziny pracy szkoły w okresie wakacyjnym

     • W okresie 29 czerwca – 17 lipca 2020 szkoła otwarta jest w godzinach 7.30 – 14.00.

      W tych godzinach możliwy jest odbiór świadectw i innej dokumentacji związanej z zakończeniem roku szkolnego.

     • Złota Tarcza

     • Złota Tarcza

      Dnia 23.06. 2020 r. odbyło się posiedzenie zespołu tematycznego Rady Rodziców ds.stypendiów Złota Tarcza . W skład zespołu weszły następujące osoby ; Maria Wypych, Monika Wachnianin, Agnieszka Wlezień.

      Zespół rozpatrzył wnioski o przyznanie stypendium następującym osobom; Baran Damian Gwóźdź Paulina, Dyś Judyta, Pacuła Karolina, Świerczek Magdalena, Margraf Dominika, Szałańska Dominika, Stopyra Kamila, Szynal Maciej, Ratowski Wiktor, Meder Piotr, Sobolewski Oskar, Guzek Jagoda, Mazepa Karol, Szychter Patrycja, Margraf Julita, Misztal Paulina, Roczniak Aleksandra, Pruchniak Mateusz, Furgała Kinga, Furgała Igor .

      Decyzją rady pedagogicznej tytuł najlepszego Absolwenta uzyskali: Kinga Furgała- 8a oraz Igor Furgała -8c

      Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland